Wednesday, April 29, 2009

KOMENTAR:

bersama Pak Parjo...

Mana rimah nasi:
Yang kita makan tadi?

Syahdan kecohlah lagi di negeri Terengganu kerana baju untuk diberikan kepada pelajar-pelajar miskin dibeli dari negeri China. Adapun yang berkata-kata itu Orangkaya Hulu Besut, Nawi Mohamad. Tiadalah ia berkata-kata itu ditujukan kepada Orangkaya Menteri Besar Dato' Seri Ahmad Said (gambar), tetapi berasa kecewa kerana membabitkan peruntukan RM7.9 juta. Arakian disebut orang banyak di Terengganu itu sudah sedia ada 32 pusat jahitan Persatuan Ibu Tunggal yang mampu menyediakan 100,000 pakaian seragam sekolah sebulan. Maka dipantunkan oleh orang tua-tua:

Buai laju-laju
sampai pucuk sena
beli baju baru
pergi ke negeri China

Sebermula adapun Sultan Ahmad itu, semanya baik, lagi murah; tetapi suatu celanya, sebab tiada kasih akan segala pegawai-pegawai dan segala orang-orang besar, melainkan orang muda-muda dan hamba raja yang ersebut itu dikasihi baginda. Apabila orang-orang muda sudah makan di dalam ayam suapan dan nasi kunyit, atau barang sebagainya, maka apabila segala orang besar-besar datang menhadap Sultan Ahmad, maka dikias-kias atau disindir-sindir oleh segala orang muda itu katanya, "Mana rimah nasi kunyit dan tulang ayam suapan yang kita makan tadi?"; seperti disebut dalam 'Kitab Melayu' daripada:


HIDUP BAHASA MELAYU!

1 comment:

Seladang said...

Itu baru beli ke negeri China, satu hari nanti beli di Monggolia pula! Sebab ada orang yang biasa di sana?