Sunday, May 17, 2009

KOMENTAR:

bersama Pak Parjo...

Maka guru dipuji-puji
Habis manis sepah dibuang

Arakian tersebutlah ceritera Orangkaya Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana ia juga Orangkaya Menteri Pelajaran pergilah ia ke negeri Terengganu. Maka berkatalah ia, kerajaan meluluskan pertambahan 2,141 khusus (disebut ia kuota) untuk jawatan Guru dan Pengetua Cemerlang bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) siswazah di sekolah menengah berkuat kuasa serta merta. Orangkaya itu berkata, kerajaan juga bersetuju mewujudkan 1,910 jawatan Guru Cemerlang bagi PPP siswazah yang berkhidmat di sekolah rendah.

Syahdan dikatakanlah hadiah kepada sekalian guru sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada guru-guru semasa ia berucap merasmikan Hari Guru 2009 Peringkat Kebangsaan iaitu berteraskan 'Guru Pembina Negara Bangsa' di Taman Tamadun Islam di negeri Terengganu itu. Maka tak tersuratlah oleh fakir akan angka-angka yang disebut, kerana masa masa dahulu guru itu adala pendeta yang mengajar di gua-gua sebagaimana perihal Pendeta Adi Putra yang sakti itu. Pendeta Adi Putra tak ingin ia akan anugerah dan sanjungan orang besar, menteri dan pegawai-pegawai sekalian, kerana tak mahu ia 'habis manis sepah dibuang'.

Sebermula Tun Mai Ulat Bulu mengaji pada makhdum. Bahawa Tun Mai Ulat Bulu itu asal namanya Tun Muyi'd-Din (seakan-akan Orangkaya Timbalan Perdana Menteri di kemudian hari kelak), anak Tun Zanu'l-Abidin, cucu Bendahara Paduka Raja; sebab tubuh dato' itu berbulu maka disebut orang Tun Mai Ulat Bulu. Dan Tun Mai Ulat Bulu itu mengaji pada makhdum, barang yang diajarkan oleh makhdum itu tiada diturutnya, kerana lidah Melayu itu tiada dapat mengikut lidah Arab, amat keras. Maka makhdum ngerinlah kerana susah mengajar, oleh itu diperbuat orang pantun:

Mana beramai dari hulu
Padi kunca dalam nyiru
Di mana Tun Mai Ulu Bulu
Sudah tua baru nak berguru

Arakian disebut orang turun temurun seperti dirawi dalam 'Kitab Melayu' daripada:


HIDUP BAHASA MELAYU!

No comments: