Sunday, April 5, 2009

KOMENTAR...

bersama Pak Parjo

Anak-anak Melayu Berebut:
Feringgi Datang Bawa Istinggar

Syahdan Orangkaya Rembau yang menjadi penghulu sekalian anak-anak muda harakah Melayu memberitahu penitir-penitir canang tak mahulah mendesak Orangkaya Perdana Menteri Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak melantik anak-anak buahnya menjadi menteri. Maka dikatakan oleh orang banyak, Orangkaya Rembau itu sudah memberitahu tak mahu menjadi menteri sekiranya menang persaingan untuk jawatan penghulu anak-anak muda. Sebermula fakir pun diberitahu, bekas Orangkaya Perdana Menteri Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi sudah diberi jaminan akan menantunya Orangkaya Rembau itu hendaklah diberi tempat apabila ia tak lagi memegang jawatan.

Arakian maka Sultan Ahmad pun mengerahkan segala rakyat, menghadirkan kelengkapan perang. Maka berperanglah Feringgi dengan orang Melaka. Syahdan akan Sultan Ahmad itu segala anak-anak muda dan anak-anak tuan-tuan di bawahnya belaka. Maka dibedillah dari kapal, seperti hujan datangnya, dan bunyinya seperti guruh di langit, rupa kilat apinya seperti kilat di udara, bunyi istinggarnya seperti kacang direndang. Maka segala orang Melaka tiada boleh berdiri di pantai, daripada kesangatan bedil Feringgi itu. Maka ghali dan fusta dilanggarkannya ke pantai, disebabkan sekalian orang Melayu itu berebut-rebut mahu menteri dan pegawai dengan tuduh menuduh sama sendiri dengan penitir-penitir canang mengadu domba seperti disebut 'Kitab Melayu' daripada:HIDUP BAHASA MELAYU!

No comments: