Monday, August 3, 2009

SEKALI PERSETUA...

Larangan kepada 5 negeri:
Jangan dibawa gula keluar

Syahdan maka kerajaan negeri Melayu itu melarang penduduk di lima negeri di sempadan membawa keluar gula menerusi jalan darat. Adapun Orangkaya Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob berkatalah ia tindakan tegas akan diambil terhadap penduduk lima negeri terbabit iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang dan Sabah sekiranya mengingkari arahan itu. Arakian Orangkaya Dato' Seri Ismail Sabri itu menjelaskan keputusan berkenaan bagi memastikan masalah kekurangan gula di negeri terbabit sejak 15 Julai lalu dapat diatasi.

Bermula segala orang yang beremas bagaimana sekalipun kayanya, jikalau tiada dianugerahi raja tiada boleh dipakai; (apatah lagi kalau banyak menyimpan gula dilarang ia untuk berjual beli). Apabila sudah dianugerahi barang sekali jua pun, dapatlah dipakai selama-lamanya. Dan jikalau orang masuk ke dalam jika tiada kain berpancung, dan berkeris di hadapan, dan bersibai, tiada dapat masuk, barangsiapa pun baik; dan apabila berkeris di belakang masuk ke dalam, dirampas oleh penunggu pintu. Maka inilah dahulukala larangan raja Melayu, barangsiapa melalui dia salah ke bawah duli hukumnya didenda pati, yakni seketi lima. (Tak tahulah fakir dengan larangan orang yang berpangkat menteri sahaja). Kerana itulah diperbuat orang nyanyi:

Pergi ke kota waktu senja
Bawa sekali daun suasa
Dahulukala larangan raja
Sekarang menteri yang berkuasa

Maka disurat orang dalam 'Kitab Melayu' bersama:


HIDUP BAHASA MELAYU!

No comments: