Saturday, March 28, 2009

KOMENTAR:

bersama Pak Parjo...


Pembangkang Yang Jadi Sebab:
Khir Tak Dapat Penghulu Anak Muda
Sebermula akan Orangkaya Sungai Panjang, Dato' Seri (Tabib) Mohd Khir Toyo itu berasa tak puas hatilah ia dengan kekalahan untuk menjadi penghulu segala anak-anak muda harakah Melayu (UMNO). Arakian Orangkaya Sungai Panjang disalahkan pembangkang menyebabkan anak-anak muda harakah Melayu tak menyokongnya. Adapun pengakuan Orangkaya Sungai Panjang itu samalah macam mengakui anak-anak muda harakah Melayu itu mudah dipengaruhi pembangkang. Maka terkilanlah anak-anak muda kerana Orangkaya Sungai Panjang itu seolah-olah menuduh mereka tak tahu berfikir sendiri. Syahdan Orangkaya Sungai Panjang itu mengaku ia tak mempunyai masalah untuk bekerjasama dengan Orangkaya Rembau Khairy Jamaluddin yang dipilih menjadi penghulu anak-anak muda itu.
Shahdan maka pada suatu malam bendahara turun hendak sembahyang subuh. Maka dilihat bendahara betul-betul kepala Tun Mutahir bernyala, cahaya menerus ke langit. Maka dihampiri oleh bendahara, dilihatnya Tun Mutahir. Maka dengan sekejap itu juga cahaya itu pu padamlah. Maka kata bendahara, 'Akan Tun Muthahir ini kelak menjadi orang besar lebih daripada aku kebesarannya, tetapi tiada kekal.' Arakian oleh bendahara segala candu peti yang ditinggalkan Seri Nara Diraja akan anaknya itu semuanya dituangi timah, supaya jangan dapat dibuka orang lagi; dan makan minumlah Tun Mutahir dan Tun Tahir itu pada bendahara. Ketika itu Tun
Mutahir itulah dijadikan penghulu anak-anak muda di kampung bendahara itu seperti disebut dalam 'Kitab Melayu' daripada:


HIDUP BAHASA MELAYU!

No comments: